خدمات پس از فروش

پین درام ۲ سال کوک ساز های دست ساز خود را به شما ضمانت کرده و در صورت خارج شدن کوک ساز به صورت طبیعی با تشخیص کارشناسان ما ساز به صورت رایگان کوک خواهد شد زمان گارانتی از ماه ساخت ساز شروع می گردد.
لطفا جهت هماهنگی و مشاوره برای کوک مجدد ساز و یا رفع آسیب های دیگر،شماره سریال محصول و شماره تماس و توضیحات خود را در فرم زیرتکمیل نمایید. در اسرع وقت با شما تماس حاصل میشود.

support