نوازندگی آرمین امیری

مشخصات هندپن

توضیحات ویدیو

armin amiri1

هندپن پین درام

هندپن پین دارم در تمامی مدل‌ها با دقت زیاد با توجه به معیارهای استاندارد جهانی تهیه تولید می‌شود